Pentru a accesa aceasta pagina trebuie sa fii conectat

Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro

Hanul Poveştilor - Poveste de Iarna (3)


de Lady Allia la: 25/11/2008 14:56:13
modificat la: 27/11/2008 07:53:37 arata originalul
rezumat: partea a III-a - din motiv de limita de caractere :))i)
voteaza:
Brăduleţul îl asculta curios şi ofticat. Nu vroia să creadă că oamenii erau doar aşa. Şi în pădure erau mule fiinţe şi rele şi bune – nu toţi pot fi doar răi sau doar buni... Cei care stăteau sub rămurelele lui erau mereu zâmbitori şi se sărutau, îşi vorbeau cuvinte frumoase, şi alergau în jurul lui...uneori gâdilindu-l cu mânuţele lor, iar copii îşi făceau căsuţe printre ramurile sale şi se ascundeau asemeni unor păsărele gălăgioase! Nu, precis oamenii nu erau aşa, gândi Brăduleţul, dar nu spuse asta cu voce tare ca să nu îl supere pe nenea Vânt, pentru că tare îl mai iubea şi îi mai era drag!
- Nu te supăra nene Vântule, zise Brăduleţul tânguindu-şi rămuricile şi mişcându-şi acele amorţite de tristeţe, dar mereu mi-ai spus să fiu sincer cu matale şi să îţi spun ceea ce simt, nu? Eu asta visez...în fiecare noapte! Visez Crăciunul, nene Vântule şi fiecare ac îmi tresare de emoţie când mă gândesc la noaptea aceea frumoasă. Aud colinzile şi simt mirosul de cozonaci, de mâncare, văd miile de luminiţe colorate din vale şi mă gândesc la Moş Crăciun cu renii săi fermecaţi. Tare mi-aş mai dori şi eu să îl mai cunosc pe Moşul nene..., tare mi-aş mai dori!
Vântul oftă obosit şi mut în faţa acelei sincerităţi şi a entuziasmului din sufletul copăcelului. Pe moment tăcu. Încerca să caute cuvinte şi în concentrarea lui amorţită se împiedică într-o scorbură bătrână şi trosni trezind-o pe Mama Bufniţă care începu să îşi învârtă capul asemeni unui girofar defect repetând mereu:
-Bu-huu! Unde sunt? Bu-huu! Cine sunteţi? Bu-huu! Unde sunt?...întreba ea speriată şi buimăcită spre hazul Brăduleţului şi chiar şi a Vântului căruia i se cam scutura mantia de adieri de la atâta râs înfundat.
-Mamă Bufniţă eşti acasă la matale, nu te speria! Eşti pe craca bătrână şi ticsită cu muşchi cald, îi aminti Brăduleţul printre zâmbete foşnitoare.
-Bu-huu-daaa! Mulţumesc micuţule drag, fie-ţi acele tale fericite, îl alintă ea! Iarăşi cred că am avut coşmare şi m-am trezit...bu-huuu...speriată, sughiţă ea buhăit. Bu-huu! Bu-huu!
-Bine te-am gasit Mamă Bufniţă, o salută Vântul înfoindu-i penele şi gâdilindu-i pielea bătrână şi obosită.
-Bu-huu...bună să îţi fie adierea şi venirea prietene drag, îl salută ea bucuroasă la gândul revederii şi pentru că mai putea să îl recunoască în ciuda anilor ei bufniceşti mulţi – poate prea mulţi. Dar ce adiere fericită te aduce iarăşi prin părţile noastre ori dragul de Brăduleţul tău nu te poate ţine departe mai mult de căteva zile vântoase? întrebă Bufniţa zâmbind şi scuturându-şi înfrigurată aripile ei mari şi frumoase încă.
-Păi, da, şuieră Vântul. Brăduleţul pe care îl cunosc de când era de-o şchioapă m-a adus aici, dar pe tine se pare că am să te muştruluiesc un piculeţ dragă prietenă! Se pare că nu l-ai învăţat să stea departe de creaturile alea gălăgioase şi plângăcioase, zise el adiind tare, dar bineînţeles fără să vrea să o rănească pe Bufniţă în vreun fel, dar biata de ea, bătrână fiind cât pe ce să cadă de pe craca ei ticsită cu muşchi cald...
-Bu-huu! Bu-huu...păcatele mele Vântule!!! Acum mă faci să îmi frâng oasele bătrâne, se tângui Bufniţa oarecum revoltată înfoindu-se către Vânt. Parcă nu l-ai cunoaşte pe Brăduleţ...! Lui când îi intră ceva în căpşorul ăla încă fraged, nimeni nu mai poate să îl facă să creadă altceva şi..., cum aş putea eu să îl ţin departe de oameni, când el cât e ziua şi noaptea de lungă tot înspre sat se înalţă să-i vadă?! Le ascultă poveştile când aceştia poposesc sub rămurelele lui, iar el se leagănă fericit mângâindu-le capetele. Ce să-i fac Vântule că tare îi mai iubeşte pe oameni şi vrea mereu să fie Brăduleţ de Crăciun!
Vântul ştiind cât de răi sunt oamenii şi simţindu-se atât de neputincios în faţa dorinţei atât de mari a Brăduleţului se umflă în adierile lui, se învârti mânios, trosni crengile uscate, scutură copacii adomriţi şi se năpusti furios către Sat. Câinii începură să urle prelung, nişte obloane se legănau lovindu-se din când în când cu putere de pereţii caselor, iar fumul nici nu scotea bine capul pe horn că Vântul îl şi împăştia supărat în toate părţile.
Brăduleţul începu să plângă, iar Bufniţa oftând îl mângâie încet şi drăgăstos pe creştetul verde şi gingaş, sărutându-l ca o mamă iubitoare (ce dealtfel îi şi era în felul ei). Cu vorbă blândă şi caldă, Bufniţa îl îmbărbătă:
-Lasă dragul meu, că Vântul mai mereu este supărăcios şi întors cu susul în jos. Aşa e el de când era mic cât o răsuflare de copil, dar nu va răni pe nimeni şi nici rău nu va face pe unde se află, pentru că este bun şi nu ştie să facă rău precum Crivăţul cel Furios. Am să zbor şi eu pânâ la el, dacă asta te linişteşte şi am să-i vorbesc să-şi domolească adierile...deşi, la vreme de iarnă suntem, zise ea zâmbind.
Parcă mai venindu-i inima la loc, Brăduleţul îşi trase năsucul mic şi lemnos printre sughiţuri foşnitoare şi alintându-se lângă aripile albastrei Bufniţe adormi niţel în supărarea lui copilărească. Bufniţa îi cântă ceva încet, îl acoperi puţin cu zăpadă şi desfăcându-şi larg aripile se îndreptă bătrâneşte către Vânt bolborosind amărâtă.
- Da ce ai şi tu de bombăni într-una? auzi ea Vântul în urechea stângă. Te pomeneşti că te-a luat şi pe tine dragostea de oameni şi te-ai înmuiat la lacrimile Brăduleţului?
- Uuufff-bu-hu-huuuaaa Vântule, strigă ea oarecum supărată pe el.
Vântul se opri o clipă de tot. Niciodată Bufniţa nu fusese atât de supărată. Defapt niciodată nu fusese supărată! Se domoli, iar Bufniţa îi spuse domolită şi ea:
- De când ne cunoaştem noi prieten drag? Aproape de o veşnicie! Penele mele demult ar trebui să fie apuse, dar...ştim cu toţii de ce eu sunt înzestrată cu atât de mulţi ani bufniceşti. Ne cunoaştem de mici şi tot de atunci am învăţat zborurile împreună. Şi oamenii şi viaţa. Fii înţelept rogu-te şi lasă copilu să zboare cu visele lui şi nu îl îngrădi în temerile tale. Lasă-l să îşi urmeze sufletul şi destinul aşa cum l-ai educat tu – să fie un copac stăpân p el, responsabil, care să ştie să aleagă pentru crengile sale! Nu înceta să crezi în el...ajută-l să înveţe şi mai multe..., iar acuma, hai înapoi că l-am lăsat singur şi trist.
- Ai dreptate Mamă Bufniţă..., ai dreptate! Tu eşti înţeleaptă, iar eu sunt mai...
- Mai Vânt! râse cu poftă Bufniţa înveselindu-l. Hai,lasă! Dacă el vrea să fie Brad de Crăciun...aşa să fie! Doar nu vom vrea să devină şi el un brad morocănos precum Bradul de pe Vale, care şi acum visează să îşi ia rădăcinile la plimbare şi să vină în sat să fie Brad de Crăciun?!
Vântul tăcu şi se opri din adiat, iar fulgii se transformară în boabe de apă sub pleoapele lui bătrâne de timp. Luna pâlpâi şi ea plină de emoţie, iar Domnul Întuneric îşi trase peste gură o bucăţică de mantie – ca să nu îl audă nimeni cum plânge ca un copil. Liniştea era parcă rece şi apăsătoare gata-gata să-l frângă. Se mişca încet şi se gândea, se tânguia şi ofta când auzi nişte voci piţigăiate şi cristaline rugându-l plângăcioase:
-Legănă-ne nene Vântule, îl rugară câţiva fulguşori, iar el amintindu-şi de ceea ce trebuia el să facă oftă adânc din inima eternităţii sale şi începu să adie încet şi liniştit precum adie vântul iarna pe la ferestrele noastre când noi stăm cu ochii lipiţi de geam şi aşteptăm să-l vedem pe Moş Crăciun.
Fulgii începură să râdă fericiţi şi chicotind pe la o fereastră, peste o căciulă de copil sau un vârf de copac adormit începură să danseze din nou în aer atât de alb, atât de alb!
Vântul zâmbi şi pe când dădu să îşi întoarcă trena lui de adieri, de trosnete, de pocnete şi alte cele către Pădurea de la Marginea Satului, unde Brăduleţul lui drag se tânguia foşnind trist, un alt glas piţigăiat, plângăcios şi senin îl opri din drum.
Privind în jos, Vântul se dădu mai aproape de fereastra unde o fetiţă ce stătea cocoţată pe un scăunel, cu nasul lipit de fereastră şi cu ochii plini de boabe de rouă se ruga:
-Doamne...te rog Doamne spune-i lui Moş Craciun să îmi aducă şi mie un brăduleţ frumos pe care să îl împodobesc, să îl iubesc şi în jurul căruia să dansez şi să cânt fericită! Ar fi cel mai minunat şi iubit brăduleţ de Crăciun! Nu aş lăsa pe nimeni să îi facă vreun rău sau să îl arunce în foc...! Eu l-aş lăsa aici afară...în faţa ferestrei mele să îl pot privi mereu! Şi l-aş face rege în fiecare an de Crăciun! Ar fi Bradul Brazilor şi ar străluci în fiecare Noapte de Iarnă asemeni unei minuni! În fiecare glob mi-aş pune câte un gând frumos, câte un vis. În fiecare lumănărică mi-aş aşeza câte o speranţă, în fiecare steluţă mi-aş şopti câte o poveste, în betea mi-aş aşeza toate lacrimile şi zâmbetele mele, în luminiţe mi-ar sta rugăciunile, iar îngeraşilor le-aş da toată iubirea ca să nu mă uite niciodată cât de mult l-am aşteptat!
Fără să vrea, Vântul lăcrimă şi întrebă:
- Dar tu...copilă dragă...l-ai uita?
Fetiţa tresări şi cu uimire se apropie şi mai mult de fereastră. Îşi lipi mânuţele de geam şi privi, dar nu putu să vadă nimic. Fereastra era aburită. Se ridică puţin pe vârfuri şi o şterse cu podul palmei. Mai privi o dată.
Ca şi lovit de un gând, Vântul se scutură şi se dădu îndărăt, în timp ce din casă fetiţa îi zâmbea larg făcându-i cu mâna.
Bufniţa încremeni, iar Vântul se ciupea de fiecare adiere, trosnet...nevenindu-i să creadă.
- Pe penele mele...ce minune e şi asta Vântule?
- Dacă aş ştii! E o minune...şi atât!
În timp ce ei încercau să îşi dea seama ce se întâmplă, fetiţa ieşi afară în papucii groşi ai bunicii şi înfăşurată într-un şal mare şi alb.
comenteaza . modifica . sterge
semnaleaza adminului . adauga la bookmarkuri

comentarii (12):


ultima parte... - de Lady Allia la: 25/11/2008 15:00:52
dupa 24 de ore :))))!
#366054 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Lady Allia - de INSULA ALTUIA la: 25/11/2008 16:42:52
Minunate personaje si Bufnita mi-e draga,astept partea a doua si Craciunul:)
#366086 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
mulţumesc... - de Lady Allia la: 26/11/2008 14:05:45
că mi-aţi vizitat hanul. la loc frumos v-am văzut şezând şi ascultând. eu şi Bursucul vă mai aşteptăm şila alte poveşti...
#366298 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Lady Allia - de INSULA ALTUIA la: 26/11/2008 14:11:18
Vin cu siguranta:)
Primitor si cald e Hanul Povestilor:)
#366303 (raspuns la: #366298) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Bubule... - de Lady Allia la: 26/11/2008 14:30:14
tu eşti mereu în han alături de cei dragi - pentru că ai suflet tânăr şi încă frumos! aşa să îţi şi rămână...
#366313 (raspuns la: #366303) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Lady Allia - de INSULA ALTUIA la: 26/11/2008 14:32:35
Sper sa-mi ramina asa...
Multumesc :)
#366314 (raspuns la: #366313) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
*** - de Intruder la: 26/11/2008 14:51:34
am citit ieri primele doua si azi ultima parte.
stii sa povestesti, asta-i adevarul
...DAR:
1. prea lunga povestea, prea multe personaje si prea multe intamplari...copiii pot pierde firul.
2. "ofticat", "i se invartea ochii ca girofarul" - fac parte din vocabularul mai urban si nu se potrivesc in context, alaturi de atatea diminutive si gingasii.
3. de ce nu i-ai dat titlu?? :)
#366320 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
:) titlul este Poveste de Iarna - de Lady Allia la: 26/11/2008 22:58:32
Intruder, nu pot sa spun ca nu sunt de acord oarecum cu tine, ...

DAR :))):

1. ai citit vreodata Basmele Romanilor de Petre Ispirescu? erau chiar mult mai lungi, persoanjele mult mai greu de retinut si mai numeroase (sa nu mai vorbim de slalomul firului ce se despica si rasdespica in patru :D).
2. da, dar daca schimb (si asa am schimbat mult) povestea isi pierde din ceva al ei. bufnitele asta fac...poate cu "ofticat" o sa fac insa ceva. chestia cu girofarul imi place mie (dar astept sugestii - sincer!).
3. din pripeala am uitat sa il adaug!

p.s. povestile nu sunt toate atat de lungi. unele sunt chiar scurte :).

mai vrei povesti? :D (sincer!)
#366520 (raspuns la: #366320) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
dar... - de Intruder la: 26/11/2008 23:20:03
Basmele Romanilor nu prea mai tin minte mare lucru din ele, tocmai pentru ca unele au fost foarte lungi. il mai tin minte pe Greuceanu si pe zmeoaica si pe cei 3 zmei...dar atat.
in schimb, retin toate povestile lui Andersen.
Ispirescu a prelucrat basme populare, cum a facut si Alecsandri cu baladele.
romanii aveau timp, pe vremea dacilor stateau iarna la taclale si depanau povesti lungi...asa se-ntampla daca ti-e lene sa cuceresti teritorii noi! :)))

ok, lasa girofarele...dar atunci presara mai multe "bucle" d-astea. stii...sa fie ca un stil new age, copiilor s-ar putea sa le placa.

da, mai vreau povesti, in special cu animalute! eu as sparge niste mituri, cum ar fi:
- bufnita e piaza-rea (imi plac bufnitele la nebunie)
- vulpea e sireata si smechera
- iepurasul e fricos
- ursul e fraier
- lupul e rau
- oaia e proasta
- pisica e lingusitoare
- catarul e incapatanat
...d-astea. :))

#366534 (raspuns la: #366520) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
hehe - de Lady Allia la: 27/11/2008 00:20:08
atunci iti vor placea Soarecii mei Clapaugi. poveste senina, scurta si hazlie :).

Ispirescu a adunat basmele si snoavele in cateva volume. Nu a prelucrat.
Erau frumoase si: Povestea porcului, Harap-Alb, Praslea cel voinic si merele de aur, Aleodor Imparat, Mazarel imparat, etc...

Eu l-am citi cu sufletul la gura. Si acum am pasaje pe care mi le amintesc :)))).
Erau lungi, dar farmecul...
Mie astea romanesti mi-au placut cel mai mult, dar nu refuz nici un basm si nici un autor!

Cam asta incerc sa fac...sa sparg mituri. Cu Bufnita mi-a reusit fara sa imi pun asta in gand. Asa a..."venit" ea in gandul meu: frumoasa, protectiva, inteleapta, buna... - si are povestea ei :D.

acum...iau o pauza mica-mica si poate maine termin Clapaugii :).

multam de ajutor. apreciez si...mai vreau!
#366549 (raspuns la: #366534) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Lady Allia, - de Intruder la: 27/11/2008 11:12:45
da, Ispirescu a adunat basme populare dar le-a adus la o forma literara, asta inteleg prin "prelucrat". Alecsandri, la fel cu baladele lui...
Harap-Alb e de Ion Creanga.
si eu le-am citit cu sufletul la gura, le-am mancat pe paine. mama m-a invatat sa citesc de la 5 ani si de-atunci a avut pace cu mine.
la Capra cu trei iezi am plans ca un copil tembel, ca mi-era mila de iezisorii mancati de lup...dac-a vazut asa, mama a luat putin din Scufita Rosie si inainte sa cada lupul in groapa cu jaratec - un vanator se iveste din senin si scoate iezisorii din burta lupului...asta, bineinteles, inainte sa-nvat sa citesc!
ok, pe urma mi-a fost mila de lup...d-aia ziceam sa spargi niste mituri! :)))
bufnitele chiar sunt niste pasari inteligente, tinand cont de clasa din care fac parte. la fel, corbii, vulturii, eretii...si cam toate pasarile rapitoare de noapte si de zi. :)
ma rog, corbii nu-s pasari rapitoare...cred.
din Harry Potter, cele mai misto personaje mi s-au parut Hedwig, Hagrid si Snape. :))

"Soarecii Clapaugi"...yesss, suna bine!
eu am texte cu Domnul Smith dar doar 2-3 am pus pe cafenea...nu-s chiar pentru copii.

n-ai ce sa apreciezi, vezi-ti de treaba!
deja am in minte niste soricei clapaugi - au pantaloni treisferturi, in carouri si cu bretele...si niste tricouri lalai, lool! :))))))))
sa nu razi, eu vizualizez tot...chiar daca imi povestesti cum te-ai dus la piata si-ai cumparat varza! oare sunt ticnit? :D
#366612 (raspuns la: #366549) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul
Si eu, Lady - de mazariche la: 27/11/2008 11:25:41
am citit cu placere!
Cam multe diminutive, parca:)
#366619 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul


Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro
loading...


loading...

cautari recente
mai multe...

linkuri de la Ghidoo: