Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro

INFERNUL ROSU


de florin badican la: 26/07/2011 20:00:17
rezumat: VOL I DRAGOSTE SI RAZBOI
taguri: ARGAT La CONAC fragment 002 Salonul 
voteaza:
ARGAT LA CONAC, fragment 002
Un ordin ceva mai aparte îl obligă să se prezinte cât mai grabnic la conacul boierului Marghiloman Alexandru; Cum ordinul se execută nu se discută, în dimineaţa zilei următoare, sergentul care nu întâmplător era bărbierit şi îmbrăcat cu un veston plin de insemne militare, pleacă în cea mai mare grabă spre conacul unde ca mai tot omul sărac, trăgea nădejde la o răsplată pe măsura boierului care nu-l chemase de pomană şi atât de repede; Cum până la Dumnezeu te mănâncă sfinţişorii care nu întâmplător sunt bine plătiţi din bugetul Ceresc, sergentul Badea Vasile se opreşte la poarta păzită de vajnicul Vizigot.
-Mă băiete, întreabă paznicul, în timp ce cobora din foişor, tu unde dracu vrei să mergi? Ia spune-mi, te chemă careva pân la conac?
-Da bă vere, ordonă sergentul care de-amu se oprise în faţa porţilor închise pentru hoţi şi nepoftiţi, dar ce-ţi pasă unde şi dă ce am cătare?
-Cum ce-mi pasă mă băiatule? Tu crezi că într-un aşa conac, poate intra orice venetic? Vezi mă soldatule, eu taman daia te întrebai cum şi dă ce fusăşi chemat la conacul boierului Marghiloman.
-Păi mă vere, răspunde Bădiţa Vasile lăsând-o ceva mai moale, eu venii la conac doar pentru că-mi ordonă conaşu ca să viu cât mai grabnic; Acuşica înţelegi, sau poate vrei să trimit vorbă conaşului că nu pot executa ordinul primit mai dăunăzi şi pă care nu-l pot executa?
-De bă neică, raportă paznicul, în timp ce deschidea poarta, atunci să cam şchimbă socoata; Ia zâ, revine c-o voce schimbată vajnicul Vizigot, mai fusăşi pacilea pă la conac şi dacuşica ştii cum să vorbeşte cu boierul Marghiloman? Răspunde soldatule şi nu te mai da băţos.
-Păi mă vere, raportă cu ceva mai mult curaj sergent Badea Vasile, dacă mă dăscurcai cu nemţii germani, atuncea cum dracu să nu pot vorbi cu boierul care-mi cunoaşte graiu şi limba românească?
-Mă neică, lasă-mă în pace cu neamţu tău; Tu crezi că eu nu ştiu că îl puşcai fără să îl întrebi? Doar n-o să cred că odrasla ţăranului care abia dacă ştie cetirea, avea habar dă limba nămţască.
-Auzi mă vere, ordonă sergentul poate şi mai îmbăţoşat, tu ştii ce-va? N-oi fi eu prea dăştept, dar nici prostu proştilor nu cred că sunt.
-Mă băiatule, raportă paznicul cam în aceeaşi manieră, cum te în-torsăşi viu dă pă front, s-ar putea să ai ceva minte şi-o părticică dân no-rocul pă care alţi nu-l avură şi acuşica putrezesc în pământ.
-Păi ce părticică bă vere? Pă front dacă nu-l nemeream eu, mă ne-merea neamţu pă mine şi dupaia caput viaţă; Acuşa pricepuşi ce zâsăi?
-Da mă băiatule, numai că la conac conteză doar ce vrea boieru să priceapă; Poate taman daia trebuie să fii cu mare grijă la ce dracu vorbeşti pacilea, sfătueşte Vizigotu, după care sictirit se urcă în foişorul de pază şi respectând un mai vechi obicei trage un gât zdravăn de ţuică bătrână.
Ajungând în faţa intrării principale, sergentul Badea Vasile se opreş-te locului, neştiind cum să procedeze; Luându-l în primire, un slujitor poate ceva mai spilcuit, întreabă cu o nedisimulată ironie:
-Dacă nu ţă cu supărare, pă cine caţi taman cu noaptea în cap?
-Ascultă bă vere, raportă sergentul care nervos îl cântărea din priviri pe slujitorul care încerca să pară cât mai isteţ, dacă asta-i noapte, atuncea eu sunt ditamai generalu dă infanterie pedestraşă.
-Şi acuşica dă ce dracu îţi sări ţandăra mă omule, întreabă slujitorul care văzându-se bruscat încerca să facă pe supăratu? Tu chiar nu mai ştii dă gluma pân care să glumeşte, sau îţi muri vaca în grajdul care nici măcar uşă nu are, apostrofează şi nu fără motiv acelaşi slujitor?
-Las că când e cazu ştiu şi dă glumă mai glumeaţă, numai că pă mi-ne mă chemă conaşu cum că trebui să viu cât mai dăgrabă la conacu bo-ieresc; Acuşica pricepuşi dă ce sunt cu mare grabă?
-Bine mă omule, dar în cazul ăsta va trebui să aştepţi oleacă.
-Am înţeles mă vere, dar tu cam cât crezi c-ar fi dă adăstat?
-Păi dacă chiar mă rogi, trag o fugă până sus; Poate că s-o fi trezit boieru, raportă slujitorul care motivat îşi da oarece importanţă.
-Bine bă vere, dar vin-o şi tu mai repede; Acuşica nici măcar nu ştiu dacă să mai aştept acileaşa, or să viu taman când s-o trezi boieru dân somnu la care aţa te trage în zori dă zi frumoasă.
-Ai răbdare omule şi aşteaptă porunca boierului Marghiloman, or-donă curierul de ocazie, după care pleacă fără prea multă râvnă.
Strâmbându-se la treptele de piatră, sergentul devine în scurtă vreme, o ţintă neplăcută pentru slujitorii care nu-l vedeau cu ochi prea buni; Unii îl cunoşteau ca fiind flăcău din satul Domneasca, dar cei care veniseră de cine ştie unde, se întrebau cu oarece teamă: Bă frate-miu, dă unde-o mai fi şi ţugulanul ăsta? În timp ce viitorul argat se foia fără ca măcar să bănu-iască teama pe care nu întâmplător o inspira bieţilor ciocoflenderi, un slujitor ce părea oleacă mai spilcuit, întreabă mai mult din curiozitate:
-Nu te supăra soldatule, dar pă tine te chemă conaşu la conac?
-Nu prea ţinui socoteală bă vere, da cred că tu eşti cam al treilea lu care-i spui că mă chemă conaşu ca să viu grabnic la conac.
-Atuncea vin-o cu mine, ordonă slujitorul care fără să ia în seamă acreala din vocea sergentului urcă treptele din faţa intrării principale, pentru ca în cele din urmă să se oprească în hol.
-Şi acu ce dracu fac bă vere? Aştept acilea, sau mă duc afară?
-Stai aci soldat, ordonă slujitorul, pentru ca mai apoi să se oprească lângă uşa în care nu fără teamă bate discret de câteva ori.
-Intră mai repede şi nu mai pierde vremea dă pomană, ordonă bo-ierul din spatele uşii care la vremea începutului de veac, continua să rămână închisă pentru mai toţi nepoftiţii neamului românesc.
-Să am iertare conaşule, dar să ştiţ că veni unu care vrea să...,
-Unu care ce mai vrea? Răspunde odată şi nu mai sta ca mutu.
-Păi conaşule, veni soldatu lu care-i dădurăţ ordin ca să vină.
-Şi de ce Dumnezeu nu spui aşa? Atunci să intre mai repede.
Slujitorul mimează un semn cu mâna spre sergentul care privea ca năuc, pentru ca mai apoi să se retragă păşind pe vârfuri; Luându-şi inima în dinţi, sergentul Badea Vasile lasă arma curajului să cadă în cumpănire şi cu o teamă care la vremea tinereţii părea bine motivată, intră în cabinetul boierului Marghiloman Alexandru; Cum era obişnuit cu viaţa cazonă, gra-datul raportă în maniera ţăranului alfabetizat:
-Să trăiţi conaşule; Eu mă prezentai la ordinul pă care mi-l dădurăţi şi am venit cât am putut dă repede; Acuşa poate taman daia, dar...,
-Repaus sergent; Responsabil de oarece justificări sunt doar eu.
-Mă iertaţi, dar în armată nu avusăi de-a face cu justifare dasta.
-Nu înţeleg; Poate cu justificarea sergent, ordonă boierul Alexandru Marghiloman, în timp ce-i întindea mâna ca unui vechi camarad.
-De conaşule, eu pă front numa dastea nu avusăi timp şi vreme.
-Bine sergent Badea Vasile, dar astăzi cum zici că este în civilie?
-Păi de conaşule, ai mei este cam sănătoşi şi docamdată-i bine.
-Sergent Badea, te-am chemat la conac doar ca să-ţi fie şi mai bi-ne; Altfel n-ar spune lumea că pe front te-ai bătut cam de pomană?
-Păi de conaşule, raportă fostul sergent, în timp ce cu gândul căta printre răniţi şi cadavre, eu nu-mi făcui dăcât datoria dă român.
-Bine sergent, dar şi alţii şi-au făcut datoria faţă de ţară şi naţie.
-E cum ordonaţi conaşule, numai că după lupte sângeroase, prea mulţi rămasă sfârtecaţi pă câmpul dă bătaie şi nici nu ştiu dacă-i drept.
-Ai dreptate sergent, dar cum nimic nu se dă de pomană, poate că ar fi bine să mulţumeşti Domnului pentru viaţa de care te bucuri.
-Că bine grăişi conaşule, dar eu cred că fieşcare cu norocu lui.
-Întradevăr sergent, ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus! Ia spune-mi, or-donă boierul mai mult pentru încurajare, la ce armă ai făcut armata?
-Păi ce armată conaşule? Eu pân acuşa făcui mai mult război şi in-fanterie; Cam asta-i arma ţăranului care pleacă dă la coarnili plugului.
-Este arma de bază, dar ia spune-mi: La Mărăşeşti n-ai luptat?
-Ei conaşule, parcă numai acolo mă luptai? Acuşa ce să mai zâc? E bine, e pace şi morţii câţi mai fuse găsiţi, este îngropaţi cu toţii.
-Sergent Badea, aşa cum bine ştii, toate au un preţ şi o noimă.
-Taman daia conaşule, îmi făcui şi eu datoria ca orişicare om.
-Felicitări sergent Badea Vasile, numai că de-acum va trebui să-ţi faci datoria şi la mine; Tu încă nu ştii sergent, dar am hotărât să te fac ar-gat la conacul Domneasca; Acum ai înţeles sergent Badea Vasile?
-Vă mulţumesc conaşule, dar eu sunt numa un biet fiu de muntean, raportă mirat ţăranul care poza în uniformă de sergent.
-Sergent Badea Vasile, ordonă boierul care nu întâmplător da vădite semne de grabă, după trei zile de sfadă, te prezinţi la mine şi-mi raportezi ce şi cum ai hotărât; Sergent, ai înţeles ordinul primit?
-Am înţeles conaşule, numai că nu ştiu cum Dumnezău să fac.
-Ascultă sergent Badea, ai înţeles la ce trebuie să chibzuieşti?
-Să trăiţ conaşule! Eu am înţeles şi încă foarte bine, dar...,
-Ai dreptate sergent, la început trebuie să existe şi un dar.
-Nu ziceţ rău conaşule, dar până acuşa eu nu vă cerui nimic.
-Da sergent Badea, dar îninte de a cere trebuie să dai ceva.
-Ştiu conaşule, dar asta-i ştiută din todauna şi valabilă doar pentru cei mici; Eu ce Dumnezău să dau? Abia dacă venii din război.
-Ascultă sergent, ordonă cu aceeaşi voce fermă boierul Alexandru Marghiloman, dacă eşti de acord cu propunerea mea, treci pe la primărie şi semnează pentru un hectar de pădure, dar şi pentru casa lui Buzuluc; Ia spune-mi sergent Badea Vasile, acum eşti mulţumit?
-Nu vă supăraţi boierule, dar va trebui să cuget oleacă.
-Sergent Badea, ordonă boierul care mirat se aşeza într-un fotoliu legat în piele, faci cum te taie capul şi mintea de ţăran citit şi norocos.
-Să trăiţ conaşule! O să fac cum este mai bine, raportă fostul ser-gent, după care făcând stânga împrejur pleacă din cabinetul boierului.
comenteaza . modifica . sterge
semnaleaza adminului . adauga la bookmarkuri

comentarii (1):


*** - de Intruder la: 28/07/2011 11:25:36
textul nu'i rau deloc si e foarte bine redactat. imi pare rau ca nu am timp sa te mai citesc, sper sa ramai pe cafenea si dupa vara asta.
bine ai venit. :)
#618072 comenteaza . modifica . semnaleaza adminului . blocheaza userul


Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro
loading...