-50%
reducere de Black Friday
Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro

INFERNUL ROSU


de florin badican la: 20/07/2012 12:50:02
rezumat: VOL-II 2 MITITICA
taguri: CAP Valea IADULUI fragment 25 Salonul 
voteaza:
VALEA IADULUI
FRAGMENT 25

Frânţi de oboseală, deportaţii adormiră mintenaş; Învăluiţi de întu-nericul nopţii comuniste, doar câţiva făceau de priveghi; Ud până la piele şi cu gândul rătăcind numai Dumnezeu ştie unde, doctorul Ticu Vladimir înnopta lângă mama soacră; Bătrâna dormea liniştită pe câteva scânduri aşezate în mare grabă peste butucii aduşi de cine ştie care viitură; În doar câteva clipe de război ceresc, doctorul vede la lumina unui fulger, chipul bătrânei peste care ploaia continua să cadă fără neam de contenire şi în-cerca să spele lacrimile care-i acoperiseră faţa ridată de vremuri potrivni-ce; Bicele sfântului care de-amu erau urmate de tăt atâtea salve de artilerie grea, cutremurară întreaga vale, iar pe dealuri aprind copacii care în ciuda ploii torenţiale luminau până departe; După numai câteva clipe în care li-niştea părea să stăpânească, un alt fulger brăzdează cerul şi pentru numai câteva clipe luminează Valea Iadului; Încercând să îşi păstreze verticalitatea care credita viaţa într-un infern ce părea să întreacă prin suferinţa făcută cadou cu atâta mărinimie deportaţilor bănăţeni, nenorocirile trăite odinioa-ră de românii pribegi, doctorul rătăceşte cu privirea peste apa care nestăvi-lită acoperise lagărul Mititica şi exclamă: Ce mai potop!
-Dom doctor, ţipă un vecin din spatele bordeiului care nu întâmplă-tor fusese inundat, ista-i potopul din care nu cred că vom scăpa; Dumnezeu-le, măcar povesteşte urmaşilor drama scrisă de comunişti!
-Dumnezeu nu povesteşte nimic, dar la ceva tăt îi bună şi ploaia.
-Fără apă nu puten trăi, dar ce-i prea mult strică domnu doctor.
-Ştiu om suferind, dar pentru a spăla fie şi măcar o parte din păcatele comuniştilor care din cele mai ordinare şi mai meschine interese sunt certaţi cu Dumnezeu, apa este prea puţină şi nu ajunge.
-Bine dom doctor, da cel puţin să le spele mintea bolnavă da comu-nism şi de atâta turbare câinească; Trăzniar să-i trăznească sfântu care nu ia iertat nici măcar pe părinţi! Poate doar aşa vom scăpa de tăţi neisprăviţii care ne fac din viaţă iad pământean.
-Până să-i trăznească pe comuniştii care cred numai în sarsailă din Bucureşti, sfântul de care te rogi cu atâta insistenţă ne-a inundat pe noi.
-Aveţi dreptate dom doctor, dar noi ce dracu putem face, se lamen-tează vecinul care nu întâmplător era îngrozit de nivelul apei care continua să crească? Să ne batem până şi cu sfinţii din cerul înnorat?
-Cum ce să faceţi? Amu ieşiţi afară din bordeele mult prea şubrezite şi dacă nu vreţi să vă înecaţi, urcaţi-vă repede în căruţe.
-Păi în ce dracu să mă urc dom doctor? Matale nu ştii, dar sărgentu pe care aş vrea să-l trăznească, nu m-o lăsat să urc căruţa în tren.
-Am înţeles domnule dragă, dar pentru a scăpa de moartea pe ca-re oricum o datorezi, ajută-te singur; Amu pricepi de ce trebuie?
Întrucât ploaia nu da semne că ar vrea să înceteze, doctorul aruncă o privire la femeia care continua să stea într-o veşnică nemişcare şi îngrijo-rat iese din curtea inundată; Mai mult înotând pe drumul satului Mititica, doctorul care de-amu poza în paparudă, găseşte ţăruşul familiei Frâncu-lescu; Intră în curte şi fără a ezita, bate în uşiţa bordeiului; Întrucât titoiştii erau frânţi de oboseală şi la ceas de noapte comunistă încercau să doarmă, doctorul Ticu Vladimir începe a striga cu voce tare:
-Paulină, nene Frănculeee, treziţi-vă şi ieşiţi repede afară.
-Cine dracu nu ne lasă-n pace, întrebă răstit bătrânul care speriat încerca să urce treptele de pământ alunecos? Şi amu ce dracu vrei omule străin? Nu ai somn şi te trimisă cine ştie care sfânt cu trecere în Rai?
-Nu te supăra nene Frâncule, eu sunt doctor Ticu Vladimir şi trebuie să ieşiţi din groapă; Este potop şi-n scurtă vreme vă inundă întreg bordeiu; Hai mă oameni buni, urcaţi unu câte unu pe scara de pământ.
-Intră apă tată socrule; Marius, ordonă doamna care speriată încer-ca să ajungă la uşiţa bordeiului, urcă mai repede; Tu nu auzi dragule?
În timp ce apa care băltea peste luncă, continua să inunde bordeiul care ţinea loc de casă, bătrânul începe a striga la soţia care obosită moartă, dormea într-un pătuc de scândură nu prea bine meşteşugită:
-Hai tu Mară, hai şi urcă o ţâră mai repejor, Tu n-auzi femeie, doar nu eşti surdă; Hai Mară, dă-mi mâna şi urcă pe scara de pământ.
După ce bărbaţii reuşesc s-o scoată din groapa care mai avea pu-ţin şi se umplea cu apă, doctorul îngenunchiază lângă bătrâna care conti-nua să tacă mâlc şi se pronunţă doar după o sumară verificare:
-Îmi pare rău nene Frâncu, dar o murit biata femeie!
-Dă ce Doamneee? Hai Mară, spune ceva şi nu mă mai perpeli.
-Unde-ţi umblă gândul doamnă, întreabă îngrijorat doctor Ticu?
-Bine că cel puţin cu gându mai pot călători; Amu hai să îl urcăm pe tata socru în căruţă; Mă ajuţi doctor Vladimir, sau detaşându-te motivat de iadul comunist, încă mai rătăceşti pe frontul rusesc?
Cu mare greutate, doctorul Ticu şi sora Paulina Frânculescu reuşesc să îl urce pe bătrân în căruţa protejată de un coviltir care în ciuda vechimii, rezista potopului ce continua să cadă din cerul învolburat.
-Paulină, dar unde s-o dus băiatul, întrebă disperat doctor Ticu?
-Marius dragule, unde Dumnezeu te-ai ascuns? Răspunde băiatule şi nu mă mai fierbe, strigă disperată doamna Paulina Frânculescu.
-Sunt aici mamă, răspunde băiatul care ud până la piele sta cu că-ţelu în braţe; Amu de ce ţipi la mine, întreabă şi nu fără motiv fiul maiorului Radu? Doar nu vrei să sperii căţeluşu care se zburleşte înfrigurat.
-Paulină, ordonă doctorul care de-amu încerca să-l împiedice pe bătrânul care nu întâmplător vroia să coboare la defuncta soţie, urcă băiatu în căruţă şi îmbracă-l cu ceva uscat; Hai soră şi nu mai dormi în front.
-De ce dracu strigi la mine? Încă n-am surzit şi nici nu dormitez.
-Mamă, amu vin-o lângă mine; Hai urcă şi nu mai sta în ploaie.
-Marius dragule, stai lângă bunicu; Tu nu înţelegi mă băiatule?
-De ce strigi mă fată? Nu vezi că nepotul tremură lângă mine?
-Tu ce dracu faci? Mai stai mult în apa în care s-o scufundat întreaga vale, întrebă şi nu fără motiv doamna Paulina Frânculescu? Mă omule, nu mai sta ca o paparudă şi urcă-te mai repede în căruţă.
-Bine că în cele din urmă m-ai distribuit în rol de paparudă.
-Dacă nu vrei să răceşti, urcă imediat în căruţă; Executarea!
Văzându-i în căruţă, nora Paulina Frânculescu se apropie de bătrâna care de-amu privea în tăcere bolta brăzdată de bicele sfântului care în treacăt fie zis, mai avea multe de trăznit într-o lume trăznită şi nepermis de contagioasă; Doctori sunt destui, doar minte şi ciubuc le mai trebuie!
-Paulină, văd că tu vrei să joci rol de paparudă binecuvântată.
-Da doctor Ticu, dar cred că am jucat doar ce-a vrut vremea.
-Nu ştiu ce-a vrut timpul parşiv, dar fii bună şi urcă-te în căruţă.
-Domnule doctor, dumneata ştii cum se numeşte soarta care te du-ce la vale doar pentru a te îneca? Doctore Ticu Vladimir, ce stupidă mi se pare viaţa! Contează doar că mori şi în rest nimic altceva.
-Poate c-o suferit cu inima, dar amu nici măcar nu mai contează din ce cauză muri biata femeie; Te rog Paulină, urcă mai repede în căruţă şi nu te mai certa cu timpul care potrivnic curge nestingherit.
-Tu înţelegi ce-ţi spun sau poate îţi convine să faci pe prostu? Sunt atât de furioasă şi nici măcar nu ştiu cu cine dracu să mă războiesc.
-Paulină, raportă doctorul care îngrijorat încerca s-o urce pe doam-na în căruţă, prost am fost mereu şi nici măcar nu ştiu dacă mă vindec.
-Ia nu te mai preface doctore; Ai rămas acelaşi cavaler modest.
-Mulţam fain Paulină, dar nu-i vremea complimentelor gratuite.
-Ştiu domnule doctor, dar amu ce altceva vroiai să-ţi raportez?
-Nu ştiu soră Paulină, mintea mea refuză raţiunea; Nu te supăra pe mine nene Frâncu, dar pe un aşa potop, matale unde vrei să mergi?
-De ce mă zgâlţâi doctore? Crezi că vreau să mă sinucid?
-Iartă-mă nene Frâncu, dar am crezut că vrei să cobori din arcă.
-Ştiu doar că pentru a mere la nevasta care udă fleaşcă stă singură în frigul de care o viaţă întreagă s-o temut, până la urmă tăt voi coborî din căruţă, răspunde întristat peste măsură bătrânul Frânculescu.
Abia spre dimineaţă potopul părea să înceteze; La lumina unui fulger rătăcit, doctorul Ticu Vladimir profită de amorţeala în care plutea ceeace mai rămăsese din familia Frânculescu şi coboară din arcă; Ocolind-o pe bunica îngropată în mâzga apelor revărsate, doctorul iese în drumul pe care înnotând ajunge la ţăruşul proprietate personală; Se opreşte la doi paşi de imaginara poartă şi un timp priveşte curtea inundată; Când în cele din urmă începe a se lumina de ziuă, doctor Ticu Vladimir crede că visează; Câini, hiene, lupi sau numai bunul Dumnezeu ştie ce alte animale înfometa-te, înfulecau cu mare poftă din trupul soacrei care cu ochiul care-i rămăsese întreg, încerca să-l găsească pe sfântul izbăvitor şi să-i ceară pe lângă pu-ţină îndurare şi un gram de dreaptă judecată întru salvarea celor care a-vuseseră norocu de a muri; Hulind un preşedinte care nu întâmplător le-a redus porţia de carne omenească, fiarele mârâiau la câţiva paşi de trupul soacrei care de-acum era sfârtecat; În rest numai ţipete, urlete, vaet şi ja-le, apa care încercând să ascundă în mocirla comunistă întreaga tragedie, mătura tot ce întâlnea în cale, tunetele care continuau să-i îngrozească pe tăţi cei care fugind de colo-colo, încercau disperaţi să sfideze furia naturii dezlănţuite; O mogâldeaţă ce părea să fi venit de dincolo de zodia cizmaru-lui scorniceştean, începe a urla c-o voce sinistră şi ameninţătoare; Ridicând privirea din noroiul Infernului Roşu, doctorul Vladimir abia dacă îl vede pe părintele Ioan Serafim Lugojanul; Surprins de apele dezlănţuite, preotul tremura ca varga şi pentru a se salva de la moartea datorată timpului ne-cruţător, începe a se ruga la Dumnezeu.
comenteaza . modifica . sterge
semnaleaza adminului . adauga la bookmarkuri

comentarii (0):

Nu exista comentarii

-50%
reducere de Black Friday
Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro
loading...