comentarii

declaratie amuzanta


Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro
Anita47, ma dezamagesti..Si Declaratia Universala?? - de Coralie la: 18/11/2003 13:01:09
(la: Ce este antisemitismul?)
vroiam definitii concrete, date de legi, de ordonante, poate chiar definitiile date de "DECLARATIA UNIVERSALA a DREPTURILOR OMULUI" proclamata de ONU in 1948

IRESPECTAREA celor 30 de articole ale Declaratiei Universale inseamna discriminare de etnie, de indivizi, grupuri de indivizi, rasiala si antisemita, asta este antisemitismul...

Nu ma in tereseaza alegatii pentru sau contra de pe un forum, subiectul nu era sa faci copie de ce spunea careva (ca inca mai trebuie sa reproduci ci contextul intreg :)
Puteai sa pui doar linkul...

Subiectul este sa discutam despre articolele acestei declaratii, care este universala si se aplica pentru toti, cu exemple concrete, sa vedem o data pentru totdeauna definitia antisemitismului.

difuz, in ceata, aprecieri personale, selective.. nu-i asta subiectul,
de data aceasta discutam concret.. CE SPUNE LEGEA? cu sau fara virgula uitata.. :)

Daca mai adaugi la asta art. 24, legea Pleven, Legea Gayssot si art. 6 (Statutul Tribunalului Militar International),

avem toate definitiile de ce este sau nu este antisemitismul

Bine înteles ca tu le cunosti, atunci discuta despre ele, nu de

"foie verde leustean, m-a facut mama moldovean...
moldovean mândru, cu gura mare,
ca ti-i bag pe toti la... intimidare" :))


iata mai jos cele 30 de articole ale DECLARATIEI UNIVERSALA a DREPTURILOR OMULUI:

Articolul 1
Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiinta ii trebuie sa se comporte unii fata de altele în spiritul fraternitatii.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate în prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte împrejurari.
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitate.

Articolul 3
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi tinut în sclavie, nici în servitute; sclavajul si comertul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.

Articolul 7
Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constitutie sau lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoana are dreptul în deplina egalitate de a fi audiata în mod echitabil şi public de catre un tribunal independent si impartial care va hotarâ fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari în materie penala îndreptata împotriva sa.

Articolul 11
1. Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusa nevinovata pâna când vinovatia sa va fi stabilita în mod legal în cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decât aceea care era aplicabila în momentul când a fost savârsit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
1. Orice persoana are dreptul de a circula în mod liber si de a-si alege resedinta în interiorul granitelor unui stat.
2. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa.

Articolul 14
1. În caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil în alte tari.
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmarire ce rezulta în mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 15
1. Orice persoana are dreptul la o cetatenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Articolul 16
1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie în ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, în decursul casatoriei si la desfacerea ei.
2. Casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti.
3. Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

Articolul 17
1. Orice persoana are dreptul la proprietate, atat singura, cât si în asociatie cu altii.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau împreuna cu altii, atât în mod public, cât si privat, prin învatatura, practici religioase, cult si îndeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspândi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20
1. Orice persoana are dreptul la libertatea de întrunire si de asociere pasnica.
2. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.

Articolul 21
1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.
2. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.
3. Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului.

Articolul 22
Orice persoană, în calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este îndreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinîndu-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23
1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea împotriva somajului.
2. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egala.
3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabilă si satisfacatoare care sa-i asigure atât lui, cât si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea uman si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala.
4. Orice persoana are dreptul de a întemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselelor sale .
Articolul 24
Orice persoană are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite.

Articolul 25
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, cuprinzând hrana, îmbracamintea, locuinta, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrânete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistentă, în urma unor împrejurari independente de vointa sa.
2. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sunt nascuti în cadrul casatorii sau în afara acesteia, se bucura aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
1. Orice persoana are dreptul la învatatura. Invatamântul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveste invatamântul elementar si general. Invatamântul elementar trebuie sa fie obligatoriu. Invatamântul tehnic si profesional trebuie sa fie la îndemâna tuturor, iar învatamântul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit.

2. Invatamântul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si întarirea respectului fată de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze întelegerea, toleranta, prietenia între toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentirenea păcii.

3. Parintii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învatamânt pentru copiii lor minori.

Articolul 27
1. Orice persoana are dreptul de a lua parte în mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui.
2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orânduire sociala şi internationala în care drepturile si libertatile expuse în prezenta Declaratie pot fi pe deplin înfaptuite.

Articolul 29
1. Orice persoana are îndatoriri fata de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
2. In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngradirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale într-o societate democratica.
3. Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savârsi vreun act îndreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate în prezenta Declaratie.#4622 (raspuns la: #4578) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului
pe mine... - de anagramaticalitati la: 22/12/2003 07:22:38
(la: Vecinii Nostri)
...sincer ma amuza declaratia lui Nastase- sa fi uitat deja ca a castigat alegerile cu ajutorul aliantei facuta cu UDMR?! sau o fi uitat ca au fost nenumarate cazuri in care unguri prea putin cuminti au avut originala idee de a atenta la structurile de drept ale statului roman iar organele abilitate sa ia masuri cu respectivele "jigodii" s-au facut ca nu vad?! sigur, totul poate fi doar o mascarada, adica se prea poate ca domnisorul Bombonel sa faca alergie doar in fata mass-mediei pt. a nu-si pierde credibilitatea in fata electoratului roman... nu spun ca s-ar fi impus niste masuri drastice (in sensul de represalii) impotriva maghiarilor, ca nu toti ungurii sunt si credinciosi telurilor UDMR, dar se cuvenea sa fim intransigenti si f. clari inca de la inceput. dupa ce li s-au acordat drepturi care de departe ii incurajeaza la astfel de acte si-i pun pe romanii din acele regiuni, unde majoritari sunt ungurii, in situatia de a nu-si mai putea exercita drepturile constitutionale ca cetateni ai Romaniei, asadar dupa ce le-au dat aceste drepturi minoritatilor acum vor sa le vada stand cuminti in bancuta lor? sa avem pardon dar se stie ca atunci cand cuiva ii dai un deget iti ia toata mana! eu m-am izbit de cateva ori de realitatile din locuri cum sunt Covasna, Harghita si nu numai. trebuie sa va mai spun ca nu m-am descurcat intr-un magazin cu bunuri de larg consum pana nu am gasit pe un binevoitor roman care sa vorbeasca si ungureste...? si tocmai in asta consta ironia: romanii sunt fortati sa invete limba maghiara in propria lor tara (nu ca asta ar fi ceva rau in esenta, poate fi si ceva necesar) dar maghiarii nu sunt fortati sa invete limba romana in acelasi spatiu. si atunci nu e vorba de discriminare crasa la adresa romanilor?
oameni buni, sa nu i se para cuiva ca suntem mai nationalisti decat altii! nu suntem sovini daca ne aparam drepturile teritoriale castigate pe temelia sacrificiului suprem romanesc dat in atatea razboaie. sigur ca trebuie sa fim intotdeauna in relatii bune cu vecinii; si intotdeauna am cautat sa stam intre hotarele noastre fara a ne amesteca in treburile interne ale altor tari- cel putin in epoca moderna. ar fi frumos din partea fratilor de peste granita sa stea acolo unde le este locul. si asta as fi in stare sa le-o spun cu arma in mana daca mi-ar cere-o tara!
Intotdeauna m-au amuzat cei c - de My la: 01/01/2004 15:38:47
(la: imaginea romanilor peste granite)
Intotdeauna m-au amuzat cei care se masturbeaza cu povesti ca "si la ei e ca la noi, pe cuvânt, am vazut cu ochii mei si stiu ce spun !"

O atitudine gaunoasa pentru români, care cu astfel de autocongratulari o sa apuce anul 2100 în aceeasi mizerie si mentalitate de caprar pentru vecin.

Daca unii au atâta minte încât au ajuns la concluzia ca si dincolo e naspa, si acolo sunt probleme, înainte de orice alta apreciere, nu e cazul sa va bateti capul sa-i convingeti de altceva. Economisiti timpul.

In rest, ca de obicei, recomand tuturor oamenilor seriosi si competenti din România sa plece cât mai repede din parapadul acela de tara, cât mai repede.
#7516 (raspuns la: #7512) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului
Momentul adevarului - de RSI la: 19/02/2004 08:30:56
(la: Pe cine veti vota ca presedinte? (votul e anonim))
Momentul adevarului pentru Lia Roberts a venit odata cu anuntarea deciziei de a candida la presedentie. Pana acum nu supara pe nimeni, dar acum va intra sub colimatorul celorlalti candidati, al partidelor politice si al presei. Interesant ce "schelete" i se vor gasi in dulap...
Deocamdata prima declaratie a fost data intr-un mod destul de vag si cu unele greseli amuzante: " vreau sa-i bag pe romani cu picioarele inainte in Vest", sau cam asa ceva. Cred ca oamenii prefera sa intre la verticala in Vest si nu cu picioarele inainte...:-). Alti politicieni au avut deja grija pana acum ca multi romani sa ajunga cu picioarele inainte si nu numai in Vest.
Interesant de vazut de la cine va "fura" mai multe voturi: Nastase, Stolojan, Vadim sau de la candidatii fara sanse reale sa ajunga in turul 2 - Emil Constantinescu, eventual Petre Roman etc.
Poate ar trebui sa incheiem aici sondajul si sa facem unul nou dupa ce situatia se limpezeste, pentru comparatie. Oricum, sondajul reprezinta numai optiunile fostilor "lunetisti" si actuali "cafegii" :-)
sunt amuzante istorioarele da - de Daniel Racovitan la: 07/09/2004 17:18:40
(la: Gasiti istoria plictisitoare?)
sunt amuzante istorioarele dar cred ca au si o mare doza de fictiune (cea cu pragul de ex.)

___________________________________________________
"nobody is perfect; I'm nobody"
Amuzant... - de Mi7haela la: 03/02/2005 09:40:36
(la: Motive de despartire - Legea morala si dreptul de a iubi)
...comentariul lui Criss:
"... sufletul lor ar trebui sa devina imun... el si ea nu ar trebui ...ar trebui sa-si opreasca acest instinct...acea persoana ... si-a lasat sufletul deschis".
Foarte amuzant! Ceea ce ar trebui sa se intimple - nu se intimpla intotdeauna. Ceea ce nu ar trebui - se intimpla adesea.
Serios, eu sper ca oamenii au sufletul deschis. Ar fi mult prea trist altfel.
De ce amuzant? - de Chriss la: 07/02/2005 23:43:24
(la: Motive de despartire - Legea morala si dreptul de a iubi)
Raspuns pentru : 35235, de Mi7haela la Thu, 03/02/2005 - 14:40

Mi7haela, poti sa-mi spui te rog de ce crezi ca este amuzant? De ce odata ce esti casatorit/casatorita ar trebui sa nu-ti mai lasi inima sa se re-indragosteasca? De ce ne mai casatorim atunci? De ce nu stam numai prieteni?

Criss
#35611 (raspuns la: #35235) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului
Basescu face prima declaratie pesimista - de Simeon Dascalul la: 05/05/2005 09:48:55
(la: Despre ziariştii răpiţi în Irak)
Basescu face prima declaratie pesimista despre ziaristii rapiti

Pentru prima oara de la inceperea crizei celor trei jurnalisti rapiti in Irak, presedintele Traian Basescu a facut, aseara, un comentariu pesimist. "Lucrurile s-au complicat foarte mult dupa alegerea guvernului in Irak. Au fost niste actiuni foarte viguroase ale coalitiei si fortelor irakiene", a spus Basescu, care a parasit in graba o dezbatere culturala de la clubul Prometheus. Basescu a plecat spre palatul Cotroceni pentru o discutie cu membrii celulei de criza.

de pe www.stiri.kappa.ro
Ma amuza cind vine cineva ca- - de cico la: 08/05/2005 02:23:30
(la: SECRETUL - cum il tratati?)
Ma amuza cind vine cineva ca-l pisca limba : "vrei sa stii un secret?" Daca-i zici NU, l-ai dezamagit total. Daca-i zici DA si-apoi dai secretul mai departe si se supara pe tine, eu zic ca era ipocrit, ca-n primul rind, de era secret, nu trebuia el sa ti-l spuna... :-DDD
Doamne, ce declaratie de drag - de muma padurii la: 28/05/2005 15:20:02
(la: Iubito, ajuta-ma sa-mi fac bagajul...)
Doamne, ce declaratie de dragoste! Imi place!
amuzant - de merisor la: 19/06/2005 16:15:29
(la: Cum va simtiti cand va intoarceti in Romania ?)
este intr-adevar amuzant sa va citesc mesajele. uitasem cat de mult le place romanilor sa se lanseze in polemici fierbinti. de ce sunteti atat de rai unii cu altii, oameni buni??? si asta cu toate ca opiniile voastre nu se exclud reciproc. eu sunt inclinata sa le dau dreptate si celor care sunt oripilati de mizeria din romania, dar si celor care cred ca romania a facut ceva progrese. (cu toate ca, de fiecare data cand ma duc in romania simt nevoia sa ma pregatesc sufleteste ca pentru o calatorie in jungla :-))
si inca un comentariu, daca imi dati voie: ce tot aveti dom'le cu tiganii? cu siguranta bisnitarii si mafiotii din romania nu sunt toti tigani. credeam ca oamenii tind sa devina mai toleranti si obiectivi cand traiesc printre straini.


#55544 (raspuns la: #55465) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului
m-am amuzat azi ca nebunu' la - de cico la: 26/08/2005 10:23:31
(la: TRANCANEALA NEARISTOCRATA)
m-am amuzat azi ca nebunu' la videourile de pe metacafe.com :))) Vezi ca ti-am facut si tie cadou ceva, pe "Pretuiesti ceea ce ai?" (ca tot scriai de calculator).
#68117 (raspuns la: #68116) comenteaza . modifica . semnaleaza adminului
M-a amuzat putin, Anisia, fra - de aleena la: 06/09/2005 20:18:08
(la: INCREDEREA IN MEDICI)
M-a amuzat putin, Anisia, fraza: "Medicul este persoana in mainile careia ne incredintam zestrea cea mai de pret, sanatatea". :) Mie imi vine cam greu sa cred ca, posedand atata sanatate, apelezi la altcineva, care sa ti-o pastreze. :) Sigur, exista profilaxie, dar cu siguranta nu la aceasta te-ai gandit. Inteleg ca ai fost deceptionata, nu e foarte greu de imaginat o atare situatie. Dar, ca multi altii, si tu generalizezi. De ce nu ai spune ca ti-ai pierdut increderea in acei cativa care te-au dezamagit/ tratat necorespunzator, ca pacient ori ca persoana umana? Personal, consider ca una dintre responsabilitatile noastre, medici sau pacienti, este aceea de a nu rani sensibilitatea nimanui, de a ne cantari cuvintele, care au o forta mai mare decat ne putem imagina. Uneori pe aceea de a vindeca, mangaia sufletul, alteori pe aceea de a leza, compromite, sau chiar distruge. Cat despre increderea pacientului in medic, hai sa ne gandim si la increderea medicului in pacient. Sa ne gandim doar - eu, oricum, am vorbit prea mult.
amuzant... mi-a adus aminte - de Daniel Racovitan la: 22/10/2005 22:22:41
(la: Gripa aviara III (parodie))
amuzant...
mi-a adus aminte de fabulele lui La Fontaine
___________________________________________________________________
"aceste cuvinte ne doare" (sic).
@TeodoraPA Ma amuzam foarte - de latu la: 03/11/2005 18:17:58
(la: In cautarea barbatului galant)
@TeodoraPA
Ma amuzam foarte tare pe chestia asta, nu mai intalnisem asa ceva. Dar a trecut, a fost doar o chstie de doua-trei luni, acum nu mai face asa ...
Rau cu rau, dar mai rau fara rau?...:-))

Cu privire la galanterie, tind sa-i dau dreptate lui donquijote cand spune ceva despre cerere si oferta.
Um barbat, cat de galant ar fi, reuseste indeobste sa se abtina a doua oara de la gesturi galante, daca prima oara starneste proteste dorind sa ajute unei doamne cu palton.
De aceea mi se pare tot atat de adevarat ce a scris maan in legatura cu dorinta de nestavilit a unor femei, de a parea emancipate.

Cred insa, ca unii barbati s-au adaptat noilor conditii, "taxand" acum doamnele cu care intra in contact si purtandu-se corespunzator asteptarilor acestora.
Cred de asemenea ca cele mai multe femei apreciaza gesturi de galanterie pana la o anumita granita, care desparte galanteria dictata de buna crestere de galanteria slinoasa, interesata, penetranta, de care pomenea zaraza.
Problema este pentru barbatul galant, sa descopere si sa respecte aceasta granita pentru a nu rani sau jigni si pentru a nu ajunge el insusi subiectul de distractie la sueta de dimineata a doamnelor.
Tinand cont de diferente de fire, experiente si grad de "emancipare", nu este intotdeauna usor pentru un barbat sa aplice aceasta galanterie "modernizata", ceea ce pe multi ii face sa renunte inainte de a incepe.
Si, cinstit: Carui barbat galant - in sensul adevarat al cuvantului - ii face placere sa incaseze apostrofari sau rasete comportandu-se conform bunei cresteri ?

A INCEPUT SA MA AMUZE UN PIC - de SWAMY la: 03/11/2005 22:17:35
(la: Codul-... bunelor maniere.)
A INCEPUT SA MA AMUZE UN PIC TEMA PUPATULUI CU BUZE ,FARA BUZE........,CUM ESTE IN FRANTA, IN SPANIA, IN ITALIA.........,
EU O SA VA RASPUND IN CEEA CE PRIVESTE ITALIA. (zona romei)
EI BINE,IN ITALIA PUPATUL PE OBRAJI ESTE ACEL PUPAT numit DE CIRCUMSTANTA ,ADICA FARA CA BUZELE SA ATINGA FATA,ACEEASI METODA SE FOLOSESTE PENTRU PUPATUL MIINII,SE MIMEAZA GESTUL CIT MAI APROPIAT DE MINA DAR IN REaLITATE MiNA NU TREBUIE SA FIE ATINSA DE BUZE.
VAD CA SINT PERSONE CARE NU ACCEPTA PUPATUL MIINII,Ei BINE,EU CRED CA DEPINDE MULT DE CINE ITI PUPA MINA.SIGUR DACA UN BAIAT IN BLUGI SI TENISI ITI INTINDE MINA SI INCEARCA SA TI-O PUPE, GESTUL NU PARE DELOC ADECVAT,este diferit insa DACA INTILNESTI UN BARBAT ingrijit,IN COSTUM,CRAVATA....ETC
CEEA CE VREAU SA SPUN ESTE CA BUNELE MANIERE SE SCHIMBA IN FUNCTIE DE INTERLOCUTORUL PE CARE IL AI IN FATA,IN FUNCTIE DE CUM SE PREZINTA,DE VIRSTA,DE GRADUL DE CONFIDENTA.......
STRINSUL miinii CU MANUSI ESTE POSIBIL IN CAZUL IN CARE PERSOANA ARE SI EA LA RINDUL EI MANUSA PE MINA,IN CAZUL IN CARE NU O ARE ESTE OBLIGATORIU SA O SCOTI INAINTE DE A INTINDE MINA.
FORMA DE SALUT PRIN STRINSUL MIINILOR ESTE CEA MAI ACTUALA DAR SI AICI MARE ATENTIE,STRINSUL MIINI TREBUIE SA APARA PUTERNIC DAR SCURT O DURATA LUNGA A STRINGERII DE MINA POATE FI NEPOLITICOASA.
IMI PLAC BARBATII CARE SINT ATENTI: CA FEMEIA SA MEARGA IN PARTEA DREAPTA A BARBATULUI,CARE CONDUC FEMEIA PINA LA MASINA,LA RESTAURANT OFERA VINUL MAI INTII FEMEII,DESCHID PORTIERA MASINII....PACAT CA SINT PE CALE DE DISPARITIE :((((
M-am amuzat in sinea mea de - de bloom la: 16/11/2005 11:40:52
(la: " INCORUPTIBILII ")
M-am amuzat in sinea mea de ultima persoana caruia am fost nevoit sa-i dau ceva. Avea ceafa lata, era masiv, si parca grohaia la fiecare respiratie. Portretul tipic.
Seamana rau cu " Declaratie d - de Yuki la: 03/01/2006 13:15:00
(la: Lupta generatiilor.....la o alta categorie)
Seamana rau cu " Declaratie de dragoste" tabloul tau.
pe mine ma amuza tehnica peni - de zaraza la: 23/01/2006 21:11:40
(la: mass media o putere...)
pe mine ma amuza tehnica penibila si puerila a nenumaratelor ziare de a da stiri fulminante cu litere de o schioapa, de genul "ILIESCU SI-A OMORAT SOACRA!" sau "NASTASE LA PUSCARIE!" iar in articole este de fapt vorba de nea gica iliescu sau nea mitica nastase din vreo comuna oarecare si care intr-adevar si-au omorat soacra sau se afla in puscarie, numai ca nu stiu de ce ne-ar interesa pe noi aspectul, sau de ce ar trebui sa publice asta in cotidiane nationale.

sau ziaristi fara har (probabil ingineri ratati) care scriu fraze de genul: "dunarea noastra draga a fost generoasa cu vecinii si le-a impartit capitala in doua". ca sa vezi! care va sa zica budapesta era acolo dinaintea dunarii NOASTRE! (vezi evenimentul de ieri).

pai cand vezi galme de-astea in cele mai mari ziare romanesti, ce incredere sa mai ai in presa? vai de ei.

zaraza
Amuzant subiectul. Ce vor fem - de rayro la: 05/02/2006 17:05:55
(la: Ce vor femeile?)
Amuzant subiectul. Ce vor femeile.....
De multe ori nici macar ele nu stiu. Din ce au, isi doresc mai mult. Daca el are bani tre sa fie si tandru. Daca are bani si e tandru probabil ca nu o "scoate in oras" prea des. Daca are bani, e tandru, o scoate in oras probabil ca nu-i spune "te iubesc" pe tonul ce ea il asteapta.
Si uite asa, ca fiecare ma trezesc si eu visand la un printz "perfect". Iar el nu este nici printz si nici macar perfect. :)). E doar un OM. Pur si simplu. Cu bucurii, cu tristeti, cu impliniri si ocazional cu deznadejde.
Ce sa astept de la el? Sa imi ofere fericire? Sa imi tina de urat cand e frig afara si cand ploua? Oare asa n-am sa ma mai simt singura? Cati se pot lauda cu o relatie in care niciodata nu s-au simtit mai singuri decat in momentele in care partenerul nu exista?
Sa fim seriosi. Asteptam si ne dorim de la celalalt tot ce nu suntem capabili sa oferim. Si vin si intreb: ce oferim, daca tot avem pretentia sa fim cadorisite cu luna de pe cer ambalata cu o mare funda rosie?Cursuri de matematica si fizica online!
Incearca-le gratuit acum

Peste 3500 de videouri de cursuri cu teorie, teste si exemple explicate
www.prepa.ro
loading...


loading...

cautari recente
mai multe...

linkuri de la Ghidoo: